Beylikdüzü Vajinismus

BİREYSEL DANIŞMANLIĞI HİZMETİ

Bireysel psikolojik danışma, bir etkileşim süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu etkileşim danışman ve danışan olarak nitelendirilen iki insan arasındaki profesyonel etkileşimdir. Danışma da amaç psikolojik problemlerin müdahalesinde uzmanlık kullanılarak problemleri ile başa çıkma konusunda profesyonel yardım için gelen danışana psikolojik destek hizmeti sunmaktır…

Bireysel danışmanlık ile ulaşılmak istenen temel hedef danışanın davranışlarının normalleşmesi, gündelik hayata uyum becerilerinin ve iyi olma halinin geliştirilmesidir.
Bireysel danışmanlıkta bir takım beceri ve müdahale tekniklerinden yararlanılarak danışanın yaşam becerileri onarılmaya ve geliştirilmeye çalışılır. Hangi yöntem seçilirse seçilsin, hangi psikolojik danışma uygulamaları kullanılırsa kullanılsın ulaşılmak istenen amaç ortaktır; karşılıklı etkileşim süreci içerisinde danışana problemini çözmede yardımcı olmak. Bireysel danışmanlıkta psikolojik danışma sürecinin iyi yapılandırılması, danışan ile kurulan ilişkinin geliştirilmesi, yardım becerilerinin etkin bir şekilde kullanılması ‘uzmanlık’ gerektirir…

Burada ‘uzmanlık rolü’ danışmana düşer. Danışman psikolojik danışma sürecinde itici güç, değişimi destekleyen ve değişimi doğrudan etkileyen kişidir. Zamansal olarak sınırlı olan psikolojik danışma sürecinde ‘uzman’ danışanı önceden kararlaştırılmış, olması gereken duruma getirmeye çabalar. Kuramsal modellerden bağımsız, önceden tanımlanan amaçlar doğrultusunda danışma süreci ile danışana problemleri ile başa çıkabilmesi ya da daha etkin bir şekilde başa çıkabilmesi için profesyonel bir yardım eli uzatır… Her kuramın, bireysel danışmanlık yönteminin iyi olma haline ilişkin yaklaşımları farklı olsa da normal, uyumlu, sağlıklı sayılabilmek bireysel danışmada odaklanılan başarı ölçütleri arasındadır.

Danışanın sürece ilişkin beklentileri danışma sürecini ve sonucunu yani ‘bireysel danışmanın’ başarısını doğrudan etkiler. Bireysel danışmanlıkta danışanın psikolojik danışmadan memnuniyeti, aldığı verim, çözmek için geldiği problem belirtilerinin ortadan kaldırılması ile ölçülemez. Yaşadığı problem için danışma süreci başında belirlemiş olduğu bireysel amaçlar ile ilişkilerindeki problemlere ne denli bir açıklama getirebildiği, bu problemler ile ne şekilde baş edebildiğinin etkililiği ile ölçülür… Günümüzde artık psikolojik danışmanın etkili olup olmadığı ya da işe yararlılığı değil sürecin nasıl daha etkili hale getirilebileceği önem kazanmıştır. Bu yüzden danışma süreci başında belirlenen amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığı ile değerlendirme yapmak daha doğru olacaktır.

Arya Psikoloji Danışmanlık ve Gelişim Akademisi olarak ‘Bireysel Danışmanlık’ ile ihtiyaca yönelik olarak 45 dakika süreyle birebir yapılan görüşmeler ile ‘uzman danışmanlarımızın yardımı” ile danışanın yaşantı ve davranışlarında bir değişimi hedeflemekteyiz…

Bireysel Danışmanlık Çalışma Alanları
– Depresyon
– Panik Atak
– Öfke Kontrol Problemi
– OKB, Obsesif Kompülsif Bozukluk
– Dürtü Kontrol Bozuklukları
– Davranış Değiştirme
– Olumsuz Düşünceleri Değiştirme
– Bağımlılık
– Yeme Bozukluğu
– Fobiler