EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Bu daldaki psikologlar insanların nasıl öğrendiğini ve etkili öğrenmenin gerçekleştirilmesi üzerine odaklanırlar.
Her yaştaki bireyin eğitimi için gerekli araç, gereç ve yöntemleri geliştirirler. Becerileri değerlendirir ve eğitim programlarının düzenlenmesine vede uygulamaya yardımcı olurlar.

Ayrıca yüksek teknik becerilerin öğretimi, değerlendirilmesi ve düzenlenmesi konusunda da eğitim psikologlarından yararlanılmaktadır.Yetenek, güdü, sınıf ortamı gibi bir çok etmenleri dikkate alırlar. Eğitim psikologlarının bazıları bilgisayar programlarında da kullanılabilecek yeni yöntemler geliştirir öğretmenlere bu konu hakkında eğitim verirler ve öğretmenlerde iş verimini, performansını ve doyumunu etkileyen etmenleri çalışırlar.
Doktora ve eğitim görmüş gelişim psikologlarının çalışma alanları genellikle öğretim üyeliği ve çeşitli eğitim ortamlarında danışmanlıktır.