MANİK DEPRESİF TEPKİLER

Hastanın heyecan ve telaş (manik deyimi buradan gelmektedir), hareketsiz kalamama bulguları,
konuşma dahil tüm hareketlerinde devamlılık ve acelecilik, göstereceği haller bir grup psikoz düzensizliklerinden
ibaret olması ile birlikte bunlar manik-depresif tepkiler olarak isimlendirilir.Beylikdüzü Psikolog Bu gibi hastalar
ne dinlenirler, ne de uyurlar ve hareketlilikleri durdurulamaz oldugu takdirde yorgunluktan çökerler.
Belirtiler kısmen değişik olabilir. Hastalara uyuşturucu ilaçlar verilmesi gerekir.
Beylikdüzü Psikolog duyular ciddi ise hastaneye kaldırılmaları ve hareketlerinin zor kullanılarak azaltılması gerekebilir.
Beylikdüzü Psikolog Başka durumlarda hastalarda depresyon halleri görülebilir ve bunların hareketleri bir yavaşlama olur.
Ve de ruhen de depressif olurlar.