PSİKOLOJİ TÜRLERİ

Klinik Psikoloji : Zihinsel duygusal ve davranışsal bozukluğu olan bireyleri değerlendirip, tedavi ederler.
Klinik psikologların ilgilendikleri problemler, gelişim dönemleriyle alakalı kısa süreli gelişimsel krizlerden (ergenlikteki başkaldırı ve orta yaşta kendilik değerindeki düşme vb gibi) depresyon , fobi ya da şizofreni gibi daha ağır sorunların tedavisine kadar değişebilir.
Bir çok klinik psikolog aynı zamanda araştırma da yapmaktadır. Araştırma konuları arasında başarılı bir klinik psikoloğun özelliklerini ve bir tedavi sürecinin etkililiğinde rolü olan faktörleri belirleme, başarılı yaşlanmayla veya bir çok davranış bozukluklarıyla ilişkili olan etmenler, fobilerin nasıl geliştiği ya da şizofreninin nedenlerini inceleme gibi konular sayılabilir.
Ayrıca bireyi değerlendirmek amacıyla test ya da ölçek uygulama ve yorumlama ile tedavi amaçlı bireysel veya grup terapisi yapma da klinik psikoloğun önemli görevleri arasındadır. Lisans ya da yüksek lisans eğitimi olan klinik psikologlar kendi yerlerini açamasalar bile, doktora eğitimli bir başka klinik psikoloğun gözetiminde çalışabilirler.